Certificari

Sistemul de Management al Calitatii

INTEGRAREA IN UNIUNEA EUROPEANA INCEPE CU CERTIFICAREA!

In urma auditului final efectuat in luna octombrie 2008 la sediul firmei Service Industrial Chemical Cleaning, echipa de audit a stabilit ca societatea noastra a aplicat si implementat cu succes sistemul de management al calitatii, indeplineste cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008, si au propus CERTIFICAREA acesteia.

Constatarile auditului:

Sistemul de management al calitatii implementat in S.C. Service Industrial Chemical Cleaning srl este:

  • - Conform cu cerintele standardului de referinta si cu criteriile de audit;
  • - Capabil sa asigure indeplinirea cerintelor de reglementare si contractuale;
  • - Eficace in atingerea obiectivelor specificate.

Certificarea sistemelor de management si a produselor reprezinta o prioritate pentru agentii economici in vederea alinierii acestora la cerintele Uniunii Europene in ceea ce priveste calitatea serviciilor si produselor.

De ce o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001/2001 ?

  • 1. IMAGINE DE EXCELENTA firmei si produselor!
  • 2. VALOARE ADAUGATA prin abordarea procesuala a calitatii in firma noastra!
  • 3.CONVINGEREA partenerilor ca firma noastra respecta reglementarile aplicabile, in vigoare!
  • 4. CRESTEREA prestigiului, imaginii si importantei firmei noastre in Romania si Uniunea Europeana!